10 svibnja 2023 Autor: Miljenko Serdarević RAK

VARIJANTA SMJERA LIAM I SIMONE, 6a+, 140 m

Već dugo imao sam želju opremiti i revitalizirati ploču na stijeni Klamaruše kraj Grižana. Izbor je pao na smjer „Liam i Simone“ koji su 2008-e prvenstveno popeli Sanjin Gotić i Dalibor Fak, koristeći klinove dio kojih se još uvijek nalazi u smjeru.  Autori smjera dali su suglasnost na opremanje smjera fiksevima pa smo se Kiki i ja bacili na posao.

VARIJANTA SMJERA LIAM I SIMONE, 6a+, 140 m

Potrebna oprema: 15 kompleta, preporučamo 4 duga kompleta

Popeli prvenstveno Sanjin Gotić i Dalibor Fak, 02.06.2008.

Opremili: Miljenko Serdarević i Kristijan Nelc

Dobro, dakle nakon puno vremena konačno je gotovo!

Linija varijante smjera ne prati originalnu liniju smjera u cijelosti, ali se poklapa u otprilike dvije trećine. Sanjin i Dalibor su smjer ocijenili sa VI+, što je ocjena detaljne dužine s kojom se i Kiki i ja slažemo. Ostatak ocjena smjera razlikuje se od originalnih penjača,( iako smjer generalno prati originalnu liniju), obzirom da smo birali liniju koju smo smatrali  zanimljivijom.  Smjer je većinom očišćen, ali na dijelovima (4. dužina) treba biti oprezan na kršljivim dijelovima.

Lokacija: mjesto Grižane, u selu Baretići, auto ostaviti na parkingu kod stare šterne (500m istočno od penjališta Antovo), pristup, cca 10 min, je isti kao i za Ćulin stup ili prvi dio Asparagus direkt. Cestom uzbrdo prema starom boćalištu 300 m, nakon čega skrenuti lijevo na stazu „Kamenih stupi“ do samog stupa, potom nastaviti cca 30m, zatim skrenuti ulijevo prema stijeni, put obilježen visećim užetom. Nastaviti prema podnožju smjera lagano ulijevo do samog ulaza. Smjer smo opremili izdašno pa je u ključnoj dužini potrebo 14 kompleta, a u 4 dužini i 15 kompleta (ako ćete kopčati i klinove). Sva sidrišta su na dvije točke na udobnim policama ????.

1.dužina: 5b, 30 m, kroz žljeb ravno do izrazite travnate police, potom preko ploče sa dobrim hvatištima do udobnog sidrišta na polici. U dužini je 10 međuosiguranja

2.dužina: 6a+, 35 m, najljepša dužina smjera koja nudi super konstantno penjanje na ploči prateći izrazitu pukotinu cca 15 m, nakon čega po žljebu (5b) do udobnog sidrišta na polici.  U dužini je 14 međuosiguranja.

3.dužina: 6a+, 15 m, malo ulijevo sa sidrišta kroz žljeb. Dužina je većim djelom 5b, osim izrazitog detalja , svladavanje trbuha ispod police. Na polici je uređeno sidrište,  koje se preskače i nastavlja se ulijevo 4 m, do sidrišta sa kojeg se nastavlja u smjer. Prvo sidrište koristili smo za opremanje, može se sidriti i na njemu, ali preporučamo pozicioniranje na susjedno sidrište zbog anuliranja trenja u slijedećoj dužini.

4. dužina 5b, 40 m:  kroz žljeb kraj prevjesa s desne strane.  Oprezno nakon 10 m, veliki klimavi kamen koji izbjegavajte, držati se desne strane. Po izlasku iz smjera blago udesno. U dužini je dosta vegetacije i kršljivog kamenja koje nismo stigli očistiti, TESTIRAJTE HVATIŠTA I NOŽIŠTA prije nego ih zgrabite. U dužini je 15 međuosiguranja.

5. dužina 5b, 20 m: sa udobne police po desnoj strani na položenu ploču, drugo međuosiguranje postavljeno je ulijevo iznad police, moguće ga je ne kopčati ranijim izlaskom na ploču. Ravno prema vrhu do izražene ćuke (obilježeno užetom), nakon čega kroz usjek ulijevo 5 m do sidrišta.

Izlaz: preko vrha blago udesno prema šumarku, zatim ravno uzbrdo do užeta kojim se penje do ruba barijere. Na vrhu barijere, kroz šumu pratiti slabu stazicu i držati se udesno cca 200 m, do planinarske staze. Planinarskom stazom „Kamenih stupi“ spustiti se do podnožja, cca 30 min. Na kraju zahvaljujem se Jugu i Teu na donaciji fikseva i pločica i svima koji su pomogli u inicijalnom opremanju smjera.


Miki & Kiki