9 siječnja 2015 Autor: Branko Rađenović RAK

Tosc – Vzhodna grapa

U utorak 06.01.2015. smo Klara, Rafaj i ja penjali Vzhodnu grapu u Tocsu (III, 50°/40-45°, 250 m).

Malo prije 7 sati samo startali sa parkinga na Rudnom polju prema Studorskom prevalu odakle postoje 2 varijante pristupa (preko grebena koji vodi na VDV ili po putu za Vodnikov dom pa desno na plato između Tosca i VDV-a). Mi smo odabrali ovu drugu…Ulaz se ne može faliti i uvjeti su trenutno dosta dobri, osim kod 1. skoka koji je kompletno suh i lagano krušljiv (mi smo ga penjali bez bajli). Nakon detalja dolaze još 2 manja skoka koja ne predstavljaju veći problem.

Grapa izlazi na vršni plato Tosca nedaleko samog vrha kojeg smo mi ovaj put iz zaobišli.

Za silaz je najbolje pratiti čovuljke pa u jednom trenutku ‘ubosti’ južnu grapu (45°/40°, 200 m) koja se spušta direktno na markirani put Studorski preval/Vodnikov dom preko kojeg smo se vratili nazad do auta Pl. Konjščice taman prije mraka.

Pristup: 4 sata
Grapa: 1,5 sat
Silaz: 3 sata

Foto priče:
Google plus galerija
Facebook galerija