3 prosinca 2013 Autor: Bojan Rafaj RAK

Seminar komisije za alpinizam za voditelje ljetnih alpinističkih škola

Ovog vikenda je u organizaciji komisije za alpinizam odrađen seminar za voditelje ljetnih alpinističkih škola, u Baškim Oštarijama. Cilj je bilo osposobljavanje pripravnika za vođenje škola. Seminar se sastojao od predavanja te vježbi kojima je bio cilj dobiti uvid u rad pojedinih škola te ispravljanje eventualnih grešaka. Također se stavljao naglasak na konkretne situacije, probleme koji su se znali događati na školama kako bi ih bili svijesni i pravovremeno izbjegli.Od naših članova na seminaru su sudjelovali: Miljenko Serdarević, Moreno Vrancich, Bojan Novak i Bojan Rafaj. Seminar je odlično odrađen. U jednoj ležernoj atmosferi izmjenili smo iskustva s drugim klubovima te dobili odlične prijedloge kako unaprijediti vlastite škole, kako u organizacijskom smislu tako i u vidu nekih tehnika koje se koriste. Želja nam je da sve škole HPS-a provode isti program te da na kraju svaki mlađi pripravnik ima istu količinu znanja, neovisno o tome u kojem je klubu završio tečaj.
Nakon što dobijemo kompletni izvještaj seminara od strane KA, putem foruma ćemo vas informirat o najvažnijim zaključcima.