11 listopada 2012 Autor: RAK RAK

RAK-ova mentorstva – zaključci s otvorene rasprave

Na sastanku na kojem je prisustvovalo nekoliko članova RAK-a (Elvis Vikić, Diego Košta, Dalibor Fak, Danijel Pavić, Denis Kovačević, Ana Marinić)  dogovorene su neke stvari vezano zamentorstva. U nastavku su detalji.

Sastanak je organiziran u svrhu rasprave na predloženu ideju mentorstva u klubu te razrade uvjeta za realizaciju. Nazočni su upoznati s idejom mentorstva objavljenom na forumu (Vikić) te komentarima (Rafaj, Simičević, Razić) na istu.

Raspravom  na forumu koja se dotakla potrebnog broja tura odnosno broja pripravnika s obzirom na očekivani broj mentora, došlo se do zaključka da 5 tura, od kojih su minimalno 4 ljetna penjačka uspona, nije prezahtjevan uvjet. Uz nadopunu da na jednog pripravnika mogu u dogovoru ići dva mentora, i obrnuto. Razlozi leže u težnji sistematičnog pristupa pripravniku, koji nije moguć sa smanjivanjem broja tura, odnosno s više od dva pripravnika po mentoru.

Razrada uvjeta: Usuglašeno je da budući mentori trebaju zadovoljiti uvjet od oko 30 alpskih tura, od kojih je minimalno 20 penjačkih, te moraju imati minimalno 3 duga smjera u prethodnoj godini (od hrvatskih stijena u obzir dolaze prvenstveni ili neopremljeni biokovski smjerovi) te moraju imati povijest sudjelovanja na minimalno 5 škola.

Potvrđeno je da klub osigurava svu potrebnu opremu za mentorstvo te da pravo prvenstva imaju samo škole i ekspedicije te da odluka o mentorstvu nastaje u međusobnom dogovoru mentora i pripravnika, UO je samo potvrđuje.

Odlučeno je da se mentori prijavljuju UO-u do 01.12. te ih UO na godišnjoj razini potvrđuje u roku 15 dana, odnosno objavljuje popis mentora.

Potvrđeno je da od minimalno 4 penjačka uspona tijekom mentorskog perioda, 2 moraju biti viša od 300 m uz nadopunu da je poželjno da od ostalih tura jedna bude zimska hodačka tura. Raspravom o trajanju mentorstva zaključilo se da pripravnici trebaju imati minimalno 6 mjeseci pripravničkog staža (najranije proljetna škole) te se do 01.01. prijavljuju svojim eventualnim mentorima.

Pripravništvo je otvoreno i za “starije” članove, koji smatraju da će im mentorstvo “otvoriti”  put u alpsko penjanje. Dogovoreno je da je rok odgovora upitu pripravnika 10 dana.

Odlučeno je da se mentorstvo može otkazati (u slučaju nedoličnog ponašanja ili nepoštivanja od druge strane) do 1. veljače, odnosno potvrditi novo do 1. travnja, te kao takva traju do kraja kalendarske godine.

Zaključeno je da će se mentorstvo sufinancirati u smislu unaprijed određenog budžeta za sljedeću godinu, uz retrogradno isplaćivanje. UO odlučuje o budžetu neovisno o broju mentora. Predviđeni budžet se dijeli ovisno o broju tura, koje ne smiju prelaziti broj 10 (8 penjačkih + 2 ostale) po mentoru.

Potvrđeno je da je pripravnik dužan poštovati odluke mentora, te prilagoditi svoje vrijeme mentorstvu i zakazanim terminima te da na kraju mentorskog razdoblja mentor i pripravnik podnose zajednički pismeni izvještaj UO u kojem popisuju odrađene ture i daju međusobnu pisanu ocjenu.

Prijave mentora šaljite na mentori@rak-rijeka.org