23 srpnja 2018 Autor: Bojan Rafaj RAK

Mini bolting weekend – Kamenjak

Vikend kad ne smiješ daleko od kuće je savršena prilika za napravit koju novu liniju u svom dvorištu. Tako samo Vedran Devčić i ja ovaj vikend posjetili Mali Kamenjak i malo obogatili ponudu te uvijek nam drage stijene. Bili smo velikodušni i bušili na gusto, kako bi potaknuli ulaženje u smjerove koji su nekome na rubu po ocjeni.

U dva dana krvavog rada, prekidanog kišom, zabušili smo 3 nova smjera kod bunkera. Smjerovi su dužine 10-12m, na vrhu su im sidrišta s alkom za prevezivanje. Predložene ocjene su 5a, 5c+, 6a. Postavili smo i sidrište pred vrh Brata Gašpara i prijana Lovre ( tko daje ovakva imena smjerovima?) tamo gdje smo se dosada svi prevezivali na jedan fix.

Detaljni opis učinjenog:
1. Pasivno dežurstvo, 5c+, 10m. Smjer se nalazi desno od Eunike, iza brida. Ideja je bila da se penje po bridu ili što bliže istom, ali smo svjesni da će svatko penjat onako kako ga stijena pita. Prvi dio je škakljiv, kasnije lijepe ljuske.

2. 4 wifes, 5a, 12m. Smjer je iznad bukera na djelu koji do sada nije imao smjerove(vidi sliku). Linija smjera prati položenu pokotinu. Za potrebe škole smjeru smo nataknuli i drugu dužinu od 10m također 4c. Na vrhu druge dužine su dva fixa s bježalicama za absajl, a može se i pješke okolo.

3. Wajfbiter, 6a, 12m. Smjer 5m desno od “smjera za žene”, prati pukotinu lijevo od žlijeba, zahtjeva poznavanje dilfer tehnike ili čistu snagu.

 

U planu imamo još bar jednu liniju između gore navedenih i Šprlje, javimo kad bude.


Bojan Rafaj Vedran Devčić