12 lipnja 2014 Autor: Vedran Devčić RAK prvenstveni

Antovo – Biser klamaruše VI+, 170m

Datum penjanja: 03/2007
Lokacija: Antovo
Penjači: Elvis Vikić – Marko Krpešić
Ocjena: VI+
Dužina: 170m

Izvještaj prvih penjača na stranicama

PDF za print: Antovo – Biser Klamaruše