11 srpnja 2013 Autor: Miljenko Serdarević Sastanci

03.07.2013. (SRIJEDA)

IZVJEŠTAJI S IZLETA

–        Pako i Branko na Zeleniškim Špicama – krenuli su prema kamniškom sedlu, pa su izgubili pola sata, preporučuju greben – prečke ocjene II-III, prvi dio lošiji,  a kasnije lijepo penjanje Nebeski stopnici su super  (staviti link na objavljeni članak).

–        Andrić, Lalić, Rafaj, Veks, Miljenko, Dragan penju u Debeloj Peči smjer Jesih –Potočnik. Andrić i Lala su plnirali drugi smjer ali su odustali zbog lošije prognoze i odlučili penjati Jesih –Potočnik (link na objavljene članke Miljenko i Rafaj)

–        Dragan i Miljenko na Vršiču penju Kranjsku Poč-kratak pristup cca 40 min, smjer se lako pronalazi, dugačak je 250 m, stijena kompaktna, detalj je kamin od 50 m (link na članak Miljenko)

–        Aleksandra i Edo penju doljnji sektor u Medveji (sve su popeli?)

–        Denis je na Belovim stenama i Kamenjaku penjao smjerove do težine 6a+

–        Buljan, iako nije tema sastanka, položio sve ispite-plaća turu svima kad se vrati iz Bolivije,

–        Petra, Ana, Ana, Vlatka, Vendi u Rovinju u subotu riješavaju sve četvorke ;), a u nedjelju Ana T kao prva penje Čofko Fly na Kamenjaku – bravo Ana,

–        Mirta G. sa društvom, bila je na ferati u Karavankama, tura im je ukupno trajala 7 sati

–        Boris Volkman i Edita Marčan – popeli su se na Hochalmspitze – odlučili su se na ovaj uspon jer su predvidjeli dobre zimske uvjete. Ferata je bila pod snijegom, a cijela tura trajala im je 13h. Spavali su u bivku- zimskoj sobi

–        Marijan i Arno su u Veloj Dragi riješili Rukavicu,

–        Maja, Moreno, Ivana i Adriana su s Paulinom iz RAK kidsa penjali na Kamenjaku, a drugi dan na Lisini gdje su ih izboli komarci veliki ko helikopteri i ktomu još tigrasti i grizu kroz debele tajice , a penjali su na Crnom Vrhu 6b+

–        Ekspedicija je krenula u petak, izvještavat će ovisno o mogćnostima, a  članovi kluba prisutni na sastanku poželjeli su im sretan put dobre uspone i dobru zabavu.